Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:

 • autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.
 • autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D.T.A.D.
 • autorizarea executării organizării lucrărilor – D.T.O.E.

Proiectul tehnic pentru autorizarea executarii lucararilor de construire (D.T.A.C.) este elementul principal care sta la baza dosarului depus pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Proiectul tehnic este realizat de catre  o echipa de proiectanti, absolventi ai unor facultati de profil:

 1. Arhitect;
 2. Instalator;
 3. Structurist.

Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire este format din:

  1. Proiect arhitectura (acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

  •   piese scrise: lista semnaturi; memoriu arhitectura, programul de control al calitatii;
  •   piese desenate: plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri de nivel, fatade, sectiuni;

  2. Proiect rezistenta (acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

  • piese scrise: lista semnaturi, memoriu de rezistenta, programul de control al calitatii; breviar de calcul
  • piese desenate: planuri de fundatie si sectiuni;

  3. Proiect instalatii (acesta se verifica de verificatori avizati conform legii):

  • piese scrise: lista semnaturi, memoriu de instalatii pe specializari: sanitare, termice, electrice, programul de control al calitatii; breviar de calcul;
  • piese desenate: scheme tehnologice.

Proiectul tehnic, completat cu detaliile de executie, sta la baza executarii constructiei. Este interzisa executia unei constructii fara urmarirea unui proiect tehnic.

Un pret standard pentru proiectarea unei constructii este intre 2 si 5 euro/mp.

Pretul curent practicat de catre firma noastra pentru cladiri este de 2 euro/mp, dar nu mai putin de 400 euro. Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati.

CUPRINS DOSAR DTAC

 1. CERERE AUTORIZATIE + ANEXA LA CERERE;
 2. CERTIFICAT DE URBANISM (COPIE);
 3. ACT PROPRIETATE (COPIE LEGALIZATA);
 4. COPIE EXTRAS C.F., INTABULARE;
 5. CERTIFICAT DE ROL;
 6. AVIZE / ACORDURI SPECIFICE ADMINISTRATIEI PUBLICE:
  • DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, AUTENTIFICATA LA NOTARIAT, PRIVIND INEXISTENTA UNOR LITIGII REFERITOARE LA TEREN (ORIGINAL)
 7. ALTE AVIZE SI ACORDURI:
  • AVIZ  EN. ELECTRICA S. C. ENEL MUNTENIA S.A. - NR.
  • AVIZ S.C. GDF SUEZ (DISTRIGAZ) NR.
  • AVIZ SALUBRITATE
  • AVIZ MEDIU NR.
  • AVIZ ISC
 8. DOVADA INSCRIERII PROIECTULUI LA O.A.R. NR. ....;
 9. CALCUL COEFICIENT TERMIC;
 10. REFERAT VERIFICARE CERINTA A1;
 11. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV;
 12. DOCUMENTE CE ATESTA PLATA:
  1. TAXA LEGALA PENTRU EMITEREA A.C.  (COPIE)
  2. TAXA DE TIMBRU DE ARHITECTURA (COPIE)
 13. PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - FAZA  DTAC - (2 EXEMPLARE) – SPECIALITATILE:
  • ARHITECTURA;
  • REZISTENTA;
  • INSTALATII, CONFORM BORDEROU;
 14. FOAIE DE CAPAT, LISTA DE SEMNATURI.

PROIECT DE ARHITECTURA DTAC

PIESE SCRISE

 1. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA;
 2. MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA;
 3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL LUCRARILOR;
 4. DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA DE CATRE O.A.R. A PROIECTULUI;
 5. PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE.

PIESE DESENATE

 1. PLAN INCADRARE IN ZONA - Scara 1:1000;
 2. PLAN DE SITUATIE - Scara 1:500;
 3. PLAN PARTER - Scara 1:50;
 4. PLAN ETAJ - Scara 1:50;
 5. SECTIUNEA A-A - Scara 1:50;
 6. PLAN SARPANTA - Scara 1:50;
 7. FATADA EST - Scara 1:50;
 8. FATADA NORD SI FATADA SUD - Scara 1:50;
 9. FATADA NORD SI FATADA SUD - Scara 1:50;
 10. FATADA POSTERIOARA - Scara 1:50;
 11. PLAN INVELITOARE - Scara 1:50;
 12. DETALII IMPREJMUIRE - Scara 1:50.

PROIECT DE REZISTENTA DTAC

PIESE SCRISE:

 1. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE;
 2. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA;
 3. PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE;
 4. REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1;
 5. COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;
 6. EXPERTIZA TEHNICA(DACA ESTE CAZUL);
 7. COPIE DUPA LEGITIMATIE EXPERT(DACA ESTE CAZUL).

PIESE DESENATE:

FUNDATII LOCUINTA
 1. PLAN SAPATURA - Scara 1:50;
 2. PLAN FUNDATII - Scara 1:50;
 3. SECTIUNI FUNDATII - Scara 1:20.

PROIECTE DE INSTALATII DTAC

PIESE SCRISE:

 1. BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE;
 2. MEMORIU TEHNIC –Instalatii Sanitare;
 3. MEMORIU TEHNIC –Instalatii Termice;
 4. MEMORIU TEHNIC –Instalatii Electrice;
 5. PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE INSTALATII.

PIESE DESENATE:

INSTALATII SANITARE
 1. S01 – PLAN PARTER - Scara 1:50;
 2. S02 – PLAN ETAJ - Scara 1:50;
 3. S04 – SCHEMA COLOANE - Scara 1:50.
INSTALATII TERMICE
 1. T01 – PLAN PARTER - Scara 1:50;
 2. T02 – PLAN ETAJ - Scara 1:50;
 3. T03 – SCHEMA COLOANE - Scara 1:50.
INSTALATII ELECTRICE
 1. E01 – PLAN PARTER - Scara 1:50;
 2. E02 – PLAN ETAJ - Scara 1:50;
 3. E03 – INSTALATII ELECTRICE, SCHEMA MONOFILARA.

Toata documentatia faza DTAC este livrata catre beneficiar in 2 exemplare originale. La cerere se pot livra mai multe exemplare originale.

Toate documentatiile aferente tuturor specialitatilor sunt elaborate si semnate de catre proiectanti de specialitate autorizati.

Proiectul DTAC poate fi folosit doar pentru obtinerea autorizatiei de construire, pentru etapele ulterioare fiind necesare si alte documentatii.

Proiectul tehnic este stampilat de o serie de verificatori cum ar fi: verificator rezistenta, verificator pompieri, verificatori arhitectura. Acestia nu pot fi si realizatori ai proiectului. Verificatorii sunt atestati de catre comisii ale MLPTL. Un rol important il are si inspectoratul de stat pentru constructii.

PUD-ul nu face parte din proiectul tehnic, ci il anticipeaza si il descrie in mod global. In Romania, reglementarile urbanistice din domeniul constructiilor se pot face pe o regiune mai mare (plan urbanistic general), pe o zona anume (plan urbanistic zonal) sau punctual (plan urbanistic de detaliu).

Planul urganistic general - PUG - se realizeaza de obicei la solicitarea autoritatilor locale si se refera la o regiune mai mare(cum ar fi o comuna, oras, etc.).

Planul urbanistic zonal - PUZ - se refera la reglementarile de pe o zona mai mica (cateva strazi, un complex residential sau industrial) si se poate face atat la solicitarea autoritatilor locale cat si la solicitarea investitorilor. Planul urbanistic de detaliu - PUD - stabileste norme urbanistice la nivelul unei constructii, a unei strazi, a unui grup de constructii.

Pe baza proiectului tehnic si a cantitatilor — consumurilor rezultate din acesta se poate estima durata de executie si costul executiei.

Proiectul tehnic se realizeaza la solicitarea beneficiarului.

Cadastru

Asiguram urmatoarele servicii:Gps-South-S82-V

 1. Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane) in Bucuresti si Ilfov;
 2. Actualizari/Rectificari de cadastru - modificarea limitei de prop...

Citeste mai mult

Topografie

Lucrari topografice executate de firma noastra: 

 1. Planuri de situatie si amplasament;
 2. Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;statie
 3. Intocmi...

Citeste mai mult

Constructii

casa-cheieExecutam de la A la Z lucrari de constructii:

 1. case la rosu;
 2. case la cheie;

Asiguram calitate maxima la preturi minime. Consultanta este gratuita si nu atrage nicio obligatie din partea dvs!

 

Citeste mai mult

Studii geotehnice

Reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara proiectarii oricarei constructii, fiind parte componenta a documentatiei tehnice necesara autorizarii executarii lucrarilor de construire, conform Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de const...

Citeste mai mult

Evaluari imobiliare

In vederea realizarii evaluarii imobiliare, va aducem la cunostinta:

 1. Scopul evaluarii imobiliare
 2. Acte necesare evaluarii imobiliare
 3. Tarife aferente evaluarii imobiliare

Citeste mai mult