Cadastru - Prima inregistrare

 1. borderou , Anexa 1.29;
 2. cerere de receptie si inscriere, Anexa 1.31;
 3. declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului, Anexa 1.32;
 4. extras din planul parcelar semnat si stampilat  de primarie (numai pentru imobilele din extravilan);
 5. Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
  • Titlu de Proprietate;
  • Ordinul Prefectului;
  • Contract de Vanzare Cumparare;
  • Contract de Schimb;
  • Contract de Donatie;
  • Contract de Construire;
  • Proces Verbal de Predare Primire;
  • Contract de Imprumut;
  • Chitanta de Achitare Integrala;
  • Certificat de Casatorie/Sentinta de Divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel nou din B.I., fiind aceeasi persoana);
  • Certificat de Deces  (daca este cazul, de genul clauza de uzufruct in contract care trebuie radiata);
  • Certificat de Mostenire.
 6. In cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, Declaratie Notariala – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
 7. In cazul terenurilor care au diferente fata de coordonatele avizate, cu cele masurate, Declaratie notariala de rectificare a limitelor si a suprafatei;
 8. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
 9. B.I./C.I. in copii xerox;

TAXA OCPI standard, este 120 RON. Insa, pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, Contracte de Partaj, Ordinul Prefectului sau alte acte in afara de cele de proprietate standard, eliberate din 2009 si 2010, se mai plateste o taxa suplimentara la OCPI la depunerea dosarului (pe langa taxa OCPI normala de 120 RON ) de 0.15% din valoarea imobilului trecuta pe acestea. Pentru imobilele care au fost cumparate in rate si ulterior sau achitat integral sau pentru imobilele care au clauza de uzufruct viager sau orice fel de litigi, sulte... si se poate face dovada printr-un act, chitanta de plata, se mai achita o taxe de 60 Ron pentru radiarea de ipoteca/uzufruct viager/sulta...

Dezmembrare sau alipire imobile:

 1. borderou , Anexa 1.29;
 2. cererea de receptie si inscriere, Anexa 3;
 3. declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, Anexa 1.32;
 4. extras de carte funciara pentru informare;
 5. copie simpla dupa actele de proprietate;
 6. copie simpla dupa Cadastru si intabulare;
 7. copii simpla dupa B.I./C.I.;
 8. certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare in copie legalizata – in cazul dezmembrarilor mai mari de doua loturi si pentru alipiri, indiferent de numarul de loturi alipite;

TAXA OCPI este 60 RON pentru orice suprafata alipita si 60 RON (in cazul dezmembrarilor) ori numarul de loturi.

Actualizare cu constructie (Inscriere/Demolare/Extindere Constructie)

 1. borderou , Anexa 1.29;
 2. declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, Anexa 1.32;
 3. cerere de receptie si inscriere, Anexa 1.31;
 4. extras de carte funciara pentru informare;
 5. copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior si Incheiere de Intabulare;
 6. copie legalizata dupa:
  • Autorizatia de Construire/Demolare;
  • Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;
 7. certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, si cu valoarea impozabila a constructiei;
 8. copie xerox B.I./C.I.

NOTA:

 1. In cazul in care au existat constructii vechi pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala, este necesara o Autorizatie de Demolare Constructie si Proces Verbal;
 2. In cazul in care o constructie veche care este cuprinsa in Documentatia Cadastrala, a fost modificata din diverse motive (s-a mai ridicat un nivel, s-au mai daramat anumiti pereti, s-au modificat caile de acces etc.) este necesara o Autorizatie de Extindere si Proces Verbal;
 3. In cazul in care au existat doua sau mai multe constructii pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala iar proprietarul solicita demolarea acestora, fara a mai construi ceva nou pentru moment, trebuie prezentata Autorizatia de Demolare si Procesul Verbal.

Taxa OCPI este de  60RON + 0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G., P.A.C.

 1. copie dupa actele de proprietate;
 2. copie dupa Cadastru si Intabulare;
 3. Extras de Carte Funciara pentru informare;
 4. Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z.;
 5. copie B.I./C.I. 

Taxa catre OCPI  este de 200 ron, pana in 100 ha.

Scoatere circuit agricol - continut documentatie

Societatea noastra va ofera servicii cu privire la scoaterea din circuitul agricol atunci cand este necesara schimbarea categoriei de folosinta din arabil in curti constructii. Sunt trei etape care se desfasoara succesiv:

Etapa 1. Obtinere Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF)

Acte necesare:

 1. Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
 2. Extrasul de Carte Funciara pentru informare in copie xerox;
 3. Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu: Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului in copie xerox;
 4. Documentatia Cadastrala in copie xerox;
 5. Certificatul de Urbanism (pe care sa fie trecuta Hotararea de Consiliu, numarul din data prin care terenul a fost trecut in intravilan) , insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol in copie xerox;
 6. Societatea noastra va elabora urmatoarele piese ce se vor anexa la dosar, in plus fata de cele mentionate mai sus (piese care sunt furnizate de catre proprietar):
  • Plan de situatie pentru imobilul propus pentru scoaterea din circuitul agricol;
  • Plan de incadrare in zona pentru imobilul propus;
  • Schita cu amplasamentul propus al obiectivului pe care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol
 7. Urmatoarele piese la dosar se intocmesc de catre angajatii ANIF (nu cad in sarcina proprietarului decat plata taxelor)
 8. Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;
 9. Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
 10. Copii ale documentelor de plata a taxelor.

Documentatia se depune la sediul A.N.I.F. (Comuna Berceni – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

Avizul ANIF se ridica de la sediul A.N.I.F. (Oras Giurgiu, jud. Giurgiu – pt. terenuri situate in jud. Ilfov)

Taxa ANIF (pentru terenuri de pana in 500mp) – 300ron

Etapa 2.  Obtinere Aviz O.C.P.I (Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara)

Pentru obtinerea avizului OCPI societatea noastra va intocmi un dosar (3 exemplare). Dosarul trebuie sa contina urmatoarele piese furnizate de catre proprietar:

 1. Aviz A.N.I.F. – de la punctul 1;
 2. Cerere tip (formular tipizat) Toate piesele din dosarul initial depus la A.N.I.F.;
 3. Plata taxe avizare.

Acesta va fi depus la OCPI de catre societatea noastra.

Etapa 3. Avizare, ridicare aviz de la D.A.D.R(Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala)

Documentatia depusa la sediul OCPI este trimisa apoi la DADR, urmand ca dupa solutionarea acesteia, sa se ridice de la sediul D.A.D.R. decizia finala de scoatere din circuitul agricol.

Taxele platite la depunerea dosarului la OCPI  contin si contravaloare taxelor catre DADR conform tabelului:

Tarife aferente analizei si verificarii documentatiei percepute de OCPI

Suprafata

Regim normal (10 zile)

Regim urgenta (3 zile)

De la 1 – 10000 mp

250 RON

1500 RON

De la 10001 – 500000 mp

500 RON

2000 RON

Peste 500001 mp

700 RON

3000 RON


Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile.

In cadrul firmei nostre la inceperea lucrari se percepe un avans de jumatate din onorariu plus taxele de OCPI, iar diferenta se va achita la sfarsit dupa avizarea lucrari.

Ne puteti contacta pe e-mail-ul din sectiunea CONTACT pentru orice fel de nelamuriri sau informatii si va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil. Consultanta este gratuita si nu atrage nici obligatie din partea dvs!

Va multumim!

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierDownloads
Download-ează fișierul (Anexa-3-Cerere-de-receptie-pt-alipire-dezlipireBLANK.doc)Anexa 3Cerere de receptie pentru alipire-dezlipire32 Kb732
Download-ează fișierul (Borderou Anexa 1.29_ Regulament 700_2014.doc)Anexa 1.29Anexa 1.29149 Kb752
Download-ează fișierul (Cerere de Receptie si Inscriere 1.31_Regulament 700_2014.doc)Anexa 1.31Anexa 1.31143 Kb655
Download-ează fișierul (Declaratie Anexa 1.32_Regulament 700_2014.doc)Anexa 1.32Anexa 1.32134 Kb604

Cadastru

Asiguram urmatoarele servicii:Gps-South-S82-V

 1. Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane) in Bucuresti si Ilfov;
 2. Actualizari/Rectificari de cadastru - modificarea limitei de prop...

Citeste mai mult

Topografie

Lucrari topografice executate de firma noastra: 

 1. Planuri de situatie si amplasament;
 2. Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism;statie
 3. Intocmi...

Citeste mai mult

Constructii

casa-cheieExecutam de la A la Z lucrari de constructii:

 1. case la rosu;
 2. case la cheie;

Asiguram calitate maxima la preturi minime. Consultanta este gratuita si nu atrage nicio obligatie din partea dvs!

 

Citeste mai mult

Studii geotehnice

Reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara proiectarii oricarei constructii, fiind parte componenta a documentatiei tehnice necesara autorizarii executarii lucrarilor de construire, conform Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de const...

Citeste mai mult

Evaluari imobiliare

In vederea realizarii evaluarii imobiliare, va aducem la cunostinta:

 1. Scopul evaluarii imobiliare
 2. Acte necesare evaluarii imobiliare
 3. Tarife aferente evaluarii imobiliare

Citeste mai mult